Antiskiming

Antiskiming

Antiskiming

استفاده از دستگاه آنتی اسکیمر

پس از رواج روش های نوین سرقت از دستگاه های خود پرداز با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی، دستگاه هایی مشهور به Anti Skimmer به دو شکل ماژولار و مجزا طراحی و تولید گردید. شکل ماژولار آن در تولیدات جدید دستگاه های خودپرداز بر روی کارتخوان تعبیه می گردد که این نوع از آنتی اسکیمرها توسط شرکتهای بزرگی همچون IBM تولید می گردد و بسیار گرانقیمت میباشد و در نوع دیگر که به منظور حفظ امنیت و نصب بر روی خودپردازهایی که قبلا نصب و راه اندازی شده، طراحی گردید و با نام آنتی اسکیمر غیر ماژولار به مشتریان ارایه می گردد.

See Full Product Details