محصولات جدید

selfserve 22

Selfserve 26

Selfserve 28

page1-img1

درباره ما

با اتکال به قدرت خداوند بلند مرتبه و در پرتو برنامه ریزی مدیران و همچنین کوشش کارشناسان چشم انداز شرکت، از ویژگی های زیر برخوردار میباشد:

  • توسعه یافته متناسب با نیاز مشتریان در واحدهای فروش، خدمات پس از فروش متکی بر مشتری مداری و احترام به حقوق مشتریان
  • برخوردار از دانش پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیک و امنیت بانکداری الکترونیک و توانا در تولید و به روز رسانی علم و فناوری مرتبط
  • دست یافتن به جایگاه اول تا سوم شرکت های انفورماتیکی در ارایه دانش و تجهیزات بانکداری الکترونیک در سطح کشور
  • برخوردار از منابع انسانی فعال، مسئولیت پذیر، فداکار، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه همکاری و سازگاری، متعهد و مفتخر به همکاری در شرکت
  • دارای منابع انسانی کارآمد، پیشرو و هدفمند جهت کسب دانش روز
  • دارای تعامل سازنده ی واحدهای درون شرکت با حفظ ارزش های انسانی و اخلاقی

 

ادامه